Qëndrim R. Gashi

Departamenti i Matematikës, FSHMN, Universiteti i Prishtinës


Viti akademik 2022-2023:

Seminari "Çfarë është..."

Algjebra Lineare I

Algjebra e Përgjithshme (Master)

Matematika Diskrete

Teoria e Lojërave


Studentët që kërkojnë letra të rekomandimit luten ta lexojnë këtë faqe.