Qëndrim R. Gashi

Departamenti i Matematikës, FSHMN, Universiteti i Prishtinës


Viti akademik 2023-2024:

Matematika Diskrete

Teoria e Lojërave

Matematika në Psikologji

Algjebër (Master)

Viti akademik 2022-2023:

Seminari "Çfarë është..."

Algjebra Lineare I


Studentët që kërkojnë letra të rekomandimit luten ta lexojnë këtë faqe.