Menu:


Këtu mund t'i gjeni disa shkrime (kryesisht të paredaktuara dhe jo detyrimisht verzionet e botuara!).

Gëzuar Dita e numrit pi! (botuar në "Koha Ditore" më 14 mars 2015) [artikulli]

Le ta ndihmojmë vetveten duke ndihmuar Universitetin e Prishtinës (botuar në "Zëri" dhe "Kosova Sot" më 17 nëntor 2014) [artikulli]

Universitetet publike të Kosovës - Integriteti akademik në rrezik (botuar nga Konrad Adenauer Stiftung në prill 2014) [artikulli]

Për krijimin e Komisionit Kombëtar për Etikë Shkencore (botuar në "Zëri" më 23 dhjetor 2013) [artikulli]

Rektori mashtrues dhe heshtja intelektuale (botuar në "Koha Ditore" më 18 tetor 2013) [artikulli]

Për një RTK të reduktuar (botuar në "Zëri" më 21 shtator 2012) [artikulli]

40 Pyetjet e Enver Robellit (botuar në "Koha Ditore" më 6-7 qershor 2012) [artikulli]

Si në Kosovë, si në Zvicër (botuar në "Zëri", më 15 mars 2012) [artikulli]

Adiafora e politikës në Kosovë (botuar në "Zëri", më 29 dhjetor 2011) [artikulli]

Për një sistem të ri zgjedhor në Kosovë - me zona zgjedhore (botuar në "Koha Ditore" më 17 nëntor 2011) [artikulli]

Gjuha shqipe në Universitetin e Prishtinës (botuar në "Koha Ditore" më 19 tetor 2011) [artikulli]

Deklaratë për media (28 mars 2011) [artikulli]

Skuqja e universitetit tonë (botuar në "Koha Ditore" më 18 shkurt 2011) [artikulli]

Dalja nga kriza vetëm përmes zgjedhjeve të reja (botuar në "Koha Ditore" më 20 dhjetor 2010) [artikulli]