Menu:


Departamenti i Matematikës, FSHMN, Universiteti i Prishtinës


Ky seminar do të mbahet të mërkurave, nga ora 10:15--11:15 në Sallën 112. Qëllimi është njoftimi me fusha të ndryshme të matematikës, duke diskutuar nocione që janë fundamentale në matematikën moderne.

Seminari është i hapur për të gjithë stafin dhe studentët (përfshirë vitin e parë).

Në vitin 2015 Seminari është mbajtur me këto tema: Seminari 2015

Çfarë është... - Takimet dhe temat që do t'i mbulojmë:

Arbesa Berisha - Gjeometri e fundme (05 prill 2023)

Kadrush Drenovci - Matricë stokastike (12 prill 2023)

Oki Caka - Grup i Tomsonit (19 prill 2023)

Admir Krasniqi - Dimension fraktal (26 prill 2023)

Festina Kika - Kaos i thjeshtë (10 maj 2023)

Semra Ramadani - Varietete algjebrike (17 maj 2023)

Hysen Morina - Shumëfaqësh i diferencueshëm (24 maj 2023)

Korab Latifi - Grup kuantik (31 maj 2023)

Florian Gashi - Funktorët (31 maj 2023)